dōTERRA Co-Impact Sourcing: Jak oleje doTERRA pomáhají potřebným

Společnost dōTERRA je oproti jiným společnostem neuvěřitelně štědrá a prosazuje férové a udržitelné chování v celém segmentu výroby esenciálních olejů. Kromě dodávek nejkvalitnějších éterických olejů se společnost dōTERRA zavázala pozitivně měst životy zemědělců, sklízečů a výrobců, kteří se podílejí na produkci olejů doTERRA.

Více než 140 základních olejů doTERRA se vyrábí ve více než 45 zemích světa, z nich více než polovinu lze považovat za rozvojové země.

Společnost doTERRA proto založila iniciativu s názvem Co-Impact Sourcing, aby zajišťovala a prosazovala etické zacházení s malými zemědělci a sklízeči ve znevýhodněných oblastech světa.

Iniciativa Co-Impact Sourcing přináší prospěch všem zúčastněným stranám v dodavatelském řetězci tím, že je přímo u zdroje a realizuje projekty v oblasti životního prostředí a / nebo sociálních dopadů s cílem zlepšit a zvýšit životní úroveň pěstitelů, zklizečů a výrobců olejů a jejich rodin.

Oproti běžným obchodním praktikám vynechává z celého řetězce překupníky a velkoobchodníky a cílí přímo na výrobce a pěstitele surovin používaných na výrobu olejů.

Společnost doTERRA se tak zavazuje k etickému zacházení se svými dodavateli tím, že poskytuje včasné platby za spravedlivé ceny. Pěstitelé a sběratelé jsou motivováni k tomu, aby vytvářeli družstevní skupiny, aby sdíleli kolektivní výhody a vyjednávací sílu a zároveň zlepšovali dovednosti a zefektivňovali výrobu.

Podívejte se, odkud pochází oleje dōTERRA!

Tři typy podpory doTERRA Co-Impact Sourcing

Společnost doTERRA pravidelně vyhodnocuje, jak moc dokázala přispět v konkrétní oblasti. Provádí tak neustále měření dopadu Cō-Impact Sourcingu
iniciativy tak, že každý rok shromažďuje údaje od každého svého dodavatele. Údaje jsou poté agregovány na celosvětové úrovni a porovnávány s klíčovými ukazateli úspěšnosti.

Podpora výrobců

Posláním společnosti doTERRA je získávat to nejlepší a pomáhat co nejvíce. dōTERRA tak spolupracuje s dodavateli, kteří jsou ve svém procesu transparentní a přímo napojeni na každou osobu v dodavatelském řetězci. Konkrétnost a adresnost je klíčová. Jen tak můžete pomoci zlepšit zdraví a bezpečnost konkrétních pracovníků, zlepšit výtěžek a kvalitu konečného produktu a snížit dopad výroby éterických olejů na životní prostředí.

Společnost tak spolupracuje jen s takovými dodavateli, kteří:

  • evidují dokumentaci všech zaměstnanců, zemědělců, sklízečů, třídičů a lihovarníků zapojených do výroby.
  • znají způsoby pěstování, sklízení, přepravy a zpracování a tyto způsoby jsou transparentní.

Podpora životního prostředí

Partneři společnosti Cō-Impact Sourcing se zaměřují na ochranu životního prostředí a udržitelnost přírodních zdrojů používaných k výrobě éterických olejů dōTERRA. Projekty realizované v kategorii Podpora životního prostředí zajišťují ochranu a stabilitu přírodních zdrojů a prostředí, ve kterém rostliny rostou. Poskytují také pomoc při pěstování, sklizni, destilaci a dopravě a také poskytují účastníkům dodavatelského řetězce znalosti a nástroje vedoucí ke snížení jejich ekologické stopy. Projekty také mají za cíl chránit a kultivovat volně rostoucí druhy (snižující tlak na nadměrnou sklizeň), chránit biologickou rozmanitost a mít pod kontrolou šíření invazivních druhů rostlin.

Podpora sociální úrovně pracovníků

Tam, kde je to vhodné a potřeba, spolupracují partneři společnosti doTERRA s nadací dōTERRA Healing Hands Foundation®. Tato nadace se zaměřuje na rozvoj v oblasti sociálních dopadů, poskytuje podporu komunitám jako školení, nabídku spolupráce a další.

Mnoho esenciálních olejů je záměrně vyráběno v rozvojových zemích a společnost DōTERRA je tak v jedinečné pozici, kdy může své pěstitele a dodavatele podporovat. Zemědělci, pěstitelé, sklizeči a palírny éterických olejů v zaostalých oblastech často získávají nespravedlivé ohodnocení, což jim neumožňuje vymanit se z chudoby. Cō-Impact Sourcing podporuje příležitosti ekonomického rozvoje a poskytuje nástroje, které pomáhají rodinám a komunitám se vymanit z chudoby.

Nadace doTERRA Healing Hands Foundation® navíc pomáhá podporovat rozvojové projekty v komunitách zajišťujících zdroje na výrobu olejů. Projekty zahrnují školy, nemocnice, budování infrastruktury a dodávky čisté vody.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

0
    0
    VÁŠ NÁKUPNÍ KOŠÍK
    V košíku zatím nic nemátePřejít ke všem těm krásným věcem
    Shopping Cart