CPTG: Testování esenciálních olejů dōTERRA a jejich čistota

Nejdůležitější vlastností každého éterického oleje je jeho čistota. Pokud je éterický olej jakkoliv upraven, znehodnocen nebo kontaminován, stává se méně účinným a může být dokonce nebezpečný. Čistota oleje a jeho bezpečnost je pro společnost doTERRA prioritou číslo jedna.

Jak doTERRA zajišťuje, aby jejich esenciální oleje byly čisté?

Od samého začátku je naším posláním produkovat čisté a kvalitní éterické oleje. Na poli výroby esenciálních olejů však chyběla norma, která by stanovovala, co to je „čistý esenciální olej“. Proto se společnost doTERRA rozhodla takovou normu nastavit.

Ne všechny společnosti vyrábějící esenciální oleje se rozhodly prosazovat a dodržovat vysoké standardy kladené na esenciální oleje. Ve snaze ušetřit a snížit náklady na výrobu řada společnosti vynechá krok testování. Kvůli tomu však nemůžete mít jistotu, že je olej, který držíme v ruce, skutečně čistý a bezpečný.

Abyste měli jistotu, že každá láhev éterického oleje bude čistá a bez příměsí a syntetických plnidel, vytvořila společnost doTERRA protokol CPTG Certified Pure Therapeutic Grade®. Proces certifikace zahrnuje důkladné prozkoumání každé dávky oleje spolu s testováním třetích stran. To vše naprosto transparentně takovým způsobem, že můžete veřejně zjistit složení každého oleje v každé lahvičce.

Osm kroků, během kterých dōTERRA ověřuje čistotu svých olejů

Proces testování kvality CPTG zahrnuje osm hlavních kroků, které zaručují, že každá várka esenciálního oleje doTERRA je čistá, nefalšovaná a bezpečná pro použití.

Zde jsou testy, které doTERRA používá k zajištění čistoty éterického oleje:

1) Plynová chromatografie

Po pečlivé destilaci aromatických sloučenin (také nazývaných esenciální oleje) z rostlinného materiálu se chemické složení vzorků testuje pomocí plynové chromatografie. Při plynové chromatografie se těkavé sloučeniny esenciálních olejů odpaří a přeženou přes dlouhou kolonu nazývanou plynový chromatograf. Každá jednotlivá sloučenina prochází nebo „vymývá“ kolonou různou rychlostí a při výstupu z testovací kolony se změří. Pomocí plynové chromatografie mohou inženýři kontroly kvality určit, které sloučeniny se nacházejí v testovaném vzorku, což je důležité a v jakém množství.

2) Hmotnostní spektrometrie

Kromě GC se složení esenciálních olejů testuje i použitím hmotnostní spektrometrie. Při hmotnostní spektrometrii se vzorky odpaří, následně se ionizují a každá jednotlivá sloučenina ve vzorku se zváží. Hmotnostní spektrometrie poskytuje další pohled na čistotu esenciálního oleje tím, že odhalí přítomnost nearomatických sloučenin, jako jsou těžké kovy nebo jiné škodliviny, které jsou příliš těžké na to, aby stoupaly po plynovém chromatografu. Kombinace plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie je někdy označována jako test GC / MS.

3) sken FTIR (Fourierova transformace infračervené spektroskopie)

Vzorky esenciálních olejů se přepraví do zpracovatelského zařízení na plnění. Před uvolněním do oběhu
v zařízení se „várka“ esenciálního oleje drží v karanténě, dokud se neprovedou další testy kvality. Mezi tyto testy patří i sken FTIR, který podobně jako testování GC / MS analyzuje látkové složení. Při skenu FTIR se vzorek materiálu vystaví světlu a změří se množství světla absorbovaného chemickými složkami vzorku. Výsledky se pak porovnají s historickou databází, aby se zajistil soulad s normami pro složení.

4) Mikrobiální testování

Než se várka esenciálních olejů uvolní z karantény na zpracování, musí se otestovat na přítomnost rizika biologickénákazy například bakteriemi, houbami a plísněmi. Při mikrobiálním testování se vezmou vzorky z každé várkyesenciálních olejů a použijí se na kultivaci v miskách nebo na „destičkách“. Po uplynutí inkubační doby se každá miskaanalyzuje z hlediska množení mikrobů. Tímto testem prochází veškerý materiál přicházející do zpracovatelského zařízení, jakož i konečný produkt, aby se zajistilo, že v procesu plnění a označování se do produktu nedostaly žádné škodlivéorganismy, a také aby byla zajištěna stabilita trvanlivosti.

5) Organoleptické (smyslové) testování

Organoleptické testování dodává každému kroku v procesu kontroly kvality CPTG lidský faktor. Smyslové vnímání se zaměřuje na ty atributy esenciálního oleje, které se dají testovat chutí, zrakem, dotykem a čichem. Od pěstitelů a sběračůpo chemiků zaměřených na esenciální oleje, od zpracovatelských inženýrů po uživatelů esenciálních olejů – světová síť poskytovatelů esenciálních olejů dōTERRA pozorně sleduje kvalitu každého esenciálního oleje se známkou kvalityCPTG Certified Pure Therapeutic Grade. Extrakce esenciálních olejů je z velké části uměním, které můžeme zlepšovat, ale nemůžeme jej nahradit mechanickou analýzou. Poznatky a zkušenosti odborníků na esenciální oleje společnostidōTERRA jsou nenahraditelnou součástí normy CPTG na kontrolu kvality.

6) Testování chirality

Chiralita, termín odvozený z řeckého slova ruka, je termín používaný k popisu 3D orientace molekuly. Stejně jako máte dvě ruce, existují chirální molekuly ve dvou formách, které se liší jako pravá, nebo levá ruka. Tuto zásadu si můžete představit pohledem na své ruce: jsou-li umístěny vedle sebe, jsou to vzájemné zrcadlové obrazy.

V molekulách má každá „ruka“ jiné chemické vlastnosti, které ovlivňují jejich fyziologické interakce v těle. Jedna ruka se vyrábí převážně v přírodě. V laboratorním prostředí je však poměr pravostranných a levorukých molekul vždy 50/50 kvůli jejich strukturním podobnostem. Poměr složek pro praváky a leváky lze určit pomocí speciálního typu plynové chromatografie.

Ačkoli se to běžně neprovádí u jednotlivých šarží, používá se tato zkušební metoda k zajištění toho, aby v žádných éterických olejích nebyly přítomny žádné syntetické prvky.

7) Izotopová analýza

Hmota je tvořena malými chemickými stavebními kameny zvanými prvky. Ačkoli existují desítky prvků, každý z nich je odlišný díky protonům, které obsahuje. Někdy může prvek existovat ve více než jedné stabilní formě, pokud má více či méně neutronů. Když k tomu dojde, prvky se nazývají izotopy. Prvek uhlík existuje ve dvou stabilních izotopech, uhlíku-12 (6 protonů a 6 neutronů) a uhlíku-13 (6 protonů a 7 neutronů).

Protože éterické oleje jsou organické sloučeniny, jsou složeny převážně z atomů uhlíku a budou mít určitý poměr izotopů uhlíku-12 k uhlíku-13. Tento poměr se liší v závislosti na umístění po celém světě.
Pomocí speciálního typu hmotnostní spektroskopie je možné určit, které izotopy jsou přítomny ve složce éterického oleje a v jakém množství. Pokud pochází ze stejného místa, měla by mít každá složka v éterickém oleji stejný poměr izotopů. Pokud má určitá složka izotopový profil odlišný od ostatních složek, bude analytik kontroly kvality vědět, že je konkrétní éterický olej zfalšovaný.

8) Testování na přítomnost těžkých kovů

Testování na přítomnost těžkých kovů ukazuje množství obsahu těžkých kovů v daném éterickém oleji. Pokud jsou éterické oleje správně destilovány, neměly by obsahovat těžké kovy. Testování ICP-MS používá k ionizaci vzorku médium s vysokou energií nazývané indukčně vázaná plazma (ICP). Vzorek poté prochází hmotnostním spektroskopem, který rozděluje vzorek na jeho elementární části a poskytuje informace o tom, které prvky jsou přítomny a v jakém množství.

0
    0
    VÁŠ NÁKUPNÍ KOŠÍK
    V košíku zatím nic nemátePřejít ke všem těm krásným věcem
    Shopping Cart